از سفارش شما متشکریم!

.لطفا برای محصولات با انتقال بانک به حساب ما پرداخت کنید.
1 x Vimax Pills - 48 EUR
2 x Vimax Pills - 89 EUR
3 x Vimax Pills - 125 EUR
4 x Vimax Pills - 156 EUR
5+1 x Vimax Pills - 189 EUR
6+1 x Vimax Pills - 209 EUR
12 x Vimax Pills - 299 EUR

.حمل و نقل استاندارد رایگان است
هزینه حمل و نقل اکسپرس 18 یورو.
IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
اگر در اروپا نیستید، جزئیات دیگر را پر کنید:
شرکت: SOULI Company s.r.o
خیابان: J. Vojtassaka 3148/8
کد پستی: 01008
شهر: Zilina
کشور: Slovakia
مرجع پرداخت 1: نام، نام خانوادگی شما
مرجع پرداخت 2 (در صورت وجود): آدرس
وقتی پرداخت شما را دریافت میکنیم، محصولات ارسال میشوند.
اگر سوالی دارید لطفا به info@vimaxpills.cz بنویسید.